~ Foder i %

 

 

 

â–º Voksne skægagamer lever af:

 

10-20% animalsk føde ( foderdyr )

80-90% Grønt. ( grøntsager/ bladgrønt )

 

 

â–º Små unger / nyklækkede unger lever af:

 

70-80% animalsk føde ( foderdyr )

20-30% ( grøntsager/ bladgrønt )

 

 

 

 

Vores unger får grønt fra 1 dag de er klækket. Det er vigtigt at man ikke overfodrer med foderdyr til de helt små fordi så ricikere man at de bliver kræsne og ikke vil lære at spise grønt. Vi gradvis giver færre og færre foderdyr i takt med agamen vokser sig stor.

 

Alle vores unger lærer at spise grønt, men der fintes dyr som aldrig har set eller smagt bladgrønt, og det kan gå hen og bliver et stort problem da agamen skal og bør hovedsagligt leve af grønt /bladgrønt som voksen. Men er den ikke vokset op med det, er det ikke sikkert at den nogle sinde lærer at se grønsager og bladgrønt som mad. En skægagame som er vokset op kun på foderdyr er et fejlernæret dyr som desværre i langt de fleste tilfælde vil have fedt lever og/eller andre organ skader.

 

Din skægagame er anset for at være voksen når den er omkring et års tid til halvanden. Den typiske voksen vægt vil ligge fra 250-500 gram og 37-50 cm for hunner og hannerne lidt tungere/større.