~ De 7 sanser

 

Skægagamen har 7 sanser.
 

 

 

♦  Høre-sans

♦  Syns-sans

♦  Føle-sans

♦  Lugte-sans

♦  Smags-sans

♦  Det 3-øje

♦  Det Jacobsonske Organ

 

 

 

 -   -   -   1  HøreSansen    -   -   -

 

â–º Er sansen som agamen bruger til at høre lyd. Der bliver lyttet efter fare eller efter levende foder. Hørelsen hjælper også til at fastlægge retning og afstand.

 

 

 

 -   -   -    2 SynsSansen    -   -   -

 

â–º Er sansen agamen bruger til at kigge med. Synet giver en forestilling om proportioner og sætter agamen i stand til at afpasse bevægelser i forhold til omgivelserne. 

 

 

 

 -   -   -   3 FøleSansen    -   -   -

 

â–º Følesansen er sansen agamen bruger til at mærke berøring, smerte, tryk, vibration & temperatur. Følesansen giver bevidsthed om kroppens lemmer og dens bevægelse. Følesansen gør agamen istand til at fornemme størrelse, struktur, overflade osv. 

 

 

 

 -   -   -  4 LugteSansen    -   -   -

 

â–º Denne sans bruges til at danne en forestilling om indre kvalitet og værdi gennem duften. Der kan lugtes efter hun agamer. Men lugtesansen bruges også til at finde vej ude i ørkenen og til at finde mad med.

 

 

 -   -   -  5  SmagsSansen    -   -   -

 

â–º Den sans som registrerer smagen og fastlægger en værdi. Agamen smager på alt sin mad og hvis det smager grimt, spyttes det ud. 

 

 

-   -   -  6  Det Tredje Øje    -   -   -

 

 

â–º Det tredje øje er placeret på skægagamens hoved. Som kan genkendes, fordi det ligner et underligt rundt formet skæl midt på hovedet. Det tredje øje er forbundet med hjernen.

 

â–º Agamerne kan ikke se med det tredje øje. Dette øje er ekstremt følsomt overfor lys og mørke. Ude i ørknen hvor skægagamen oprindelig kommer fra, findes der mange naturlige fjender, som det trejde øje holder øje med. Eks. hvis en rovfugl flyver hen over agamen og kaster en skygge, vil det tredje øje omgående sende advarselssignaler til hjernen. Agamen vil være klar over, at der er fare.

 

â–º Menneskes øjne sidder fremad rettet, men skægagamens øjne er placeret på siden af hovedet. På grund af øjenes placering har de nogle blinde vinkler. Skægagamen lever på jorden og har brug for at holde øje med himmelen efter rovdyr og derfor udviklede det det tredje øje sig. Så den nu kunne se med det trejde øje, i den vinkel dens normale øjne ikke kan se.  

 

â–º Det tredje øje ser også årstiderne skifte. På denne måde kan agamen bestemme & registere tidspunktet for dvale og vinterhvile. Alt efter hvor meget lys der er til stede, regulerer øjet, via hjernen, agamens appetit, opmærksomheds  og energiniveau. Det er også det tredje øje som hjælper med at fortælle om det er dag eller nat.

 

 

 -   -   -  7  Det Jacobsonske Organ    -   -   -

 

â–º Dette meget følsomme og højt specialiserede sanseorgan befinder sig i agamens gane/næsehule og består af en gruppe meget følsomme nerver. Ved at smage på alting med tungen, transporterer den mikroskopiske partikler til det Jacobsonske organ. Disse partikler indeholder en masse information, som agamens hjerne kan bruge til at identificere, hvad det er den lige har slikket på.