~ AdfærdSkægagamer udviser en bred vifte af forskellige adfærdsmønstre. 


 
 
 
 
Social adfærd:
 
 
 
 
At Vinke:

 
At ”vinke” er den første sociale adfærd skægagamer udviser og vil kunne opleves allerede få dage efter skægagamen er kommet ud af sit æg.
 
 
 
Agamen løfter det ene forben fra jorden og fører det langsomt rundt i en cirkulær bevægelse. Dette ses ofte af hunnerne og de mindre "dominerende" hanner svarer.
Dette er en underdanig gestus i anerkendelse og respekt for den dominerende han.
 
 
 
At bøje halen i halv cirkel:
 

 
En skægagame som er på vagt, løfter halen fra jorden og bøjer halespidsen ind mod ryggen i en halvcirkel. Denne adfærd udføres med højt løftet hoved. Ligeledes bruges adfærden som signal til andre agamer i flokken om, at der evt. kan være fare på færde. Dette kan også ses når de æder dog mest hos ung dyr.

 
 
At bobbe med hovedet:
 
Dette er en dominans adfærd.  
Ses hos hanner i parringstiden, som optakt til parring. Der viser interesse for en hun i parringstiden, men bruges også som truende/territorial adfærd overfor andre hanner. Skægagamen synes at sige: "Hvem er chefen her?"
Nikken ses også i begrænset grad hos hunner som gerne vil dominere de andre.  
 
 
 
 
 
 
At have sort skæg:
 

 
 
Er en han helt oppe på dupperne, vil han bobbe med hovedet, ændre skæggets farve til kulsort, for at gøre sig mere synlig og dermed forstærke adfærden. Sortfarvning af skæg og halespids ses i forbindelse med aggression, ophidselse, sygdom &  stress.
 
 

 
 
At hæve hovedet højt:
 
En han som sidder højt oppe i terrariet, med højt løftet hoved, og hævet overkrop, signalerer dominans overfor alle individer, der sidder lavere. Højgravide hunner kan ses siddende i samme position, men dette er for at lette vejrtrækningen.

 
 
At sænke hoved:
 
En skægagame, der sænker sit hoved og overkrop som svar på f.eks. en dominerende bobben, signalerer accept og underkastelse. Hunner, der afslår et parringsforsøg fra en han, vil ligeledes trykke sig fladt mod jorden, så hannen ikke 'kan komme til'.
 
 
 
Gaben og gispen:
 

 
En skægagame, der har det for varmt, vil typisk åbne munden og ty til tvungen udånding, for at tømme lungerne for varm luft. Ligeledes vil man ofte se dem puste ”skægget” op og bevæge det frem og tilbage i hurtige ryk for at øge tilførslen af køligere luft.

 
 
Smagen på ting:
 
Man ser ofte skægagamer gå rundt i terrariet og slikke/smage på alting. Dette bruges med henblik på at genkende mad, ting og andre individer.
 
 
 
 
Langsomme armbøjninger:
 
 
Nogle skægagamer vil bøje sig langsomt ned overfor den dominerende. Dette ligner en vippende scene i slowmotion også kaldet "slow push-ups"
 
 
 
Tempratur & Farveskift
 
 
Skægagamer hører til de koldblodede dyr, der regulerer deres kropstemperatur via solens varmestråler, luftens temperatur samt absorbering af varme fra overflader så som jorden, klipper og sten.

 

En skægagame der gerne vil hæve sin egen kropstemperatur, vil gøre sin krop så stor og flad som overhovedet muligt, den vil ligge sig direkte under varmepæren, samt ændre farve til en mørkere grå-sort farve. Fordi solen altid varmer mørke/sorte farver mere end lyse farver.

 

Hvis skægagamen vil sænke sin kroptemperatur vil den opsøge et skyggefuldt område i terrariets kølige ende, gøre sit kropsareal så lille som muligt og ændre farve til en meget lys sandfarvet/beige farve. Den vælger den lyse farve da solen ikke varmer nær så meget på lyst som på de mørke farver.

 

Skægagamer fungerer optimalt, når kroppen har opnået en vis temperatur. Før dette er øglen meget langsom i sine bevægelser, og den er ikke i stand til at fordøje føde eller optage næring.

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Aggressiv adfærd:
 
 
 
Åben mund (hvæsen)
 

 
Hvis en skægagame føler sig truet af en anden skægagame, stiller den sig med åben mund og oppustet skæg. Nogle gang kan de også hvæse af hinanden. Det er sjælent at der bliver kamp, da den ene næsten altid vil trække sig. Hvis agamen er bange for et rovdyr vil den forsøge at se så stor og faretruende ud som overhovedet muligt. 

 
 
Side mod side:
 

 
To agamer der kæmper om alfatitlen, vil hvis den svageste ikke trækker sig frivilligt, udføre en slags magtdans. Begge agamerne stiller sig med siden mod hinanden, og hovederne hver sin vej. Herefter gør de deres krop helt flad, og optræder med oppustet sort skæg. Dette er et forsøg på at se så stor og faretruende ud som overhovedet muligt. I nogle tilfælde vil de forsøge at bide hinanden i halen eller bagben.

 
 
Bid :
 
En ung han, der vil vise en anden han i flokken, at han bestemmer, vil hoppe op på ryggen af ham, bide ham i nakken og forsøge at holde ham nede. obs To hanner kan ikke gå sammen efter de er blevet kønsmodne. Samme adfærd ses under parring, hvor hannen vil forsøge at parre sig med en hun. Han bider sig fast i nakken af hende og holder hende nede, så han kan komme til.
 
 
 
Kannibalisme:
 
Mangel på føde og for lidt plads hos unger & ungdyr kan i værste fald give anledning til kannibalistisk adfærd. De største og mest dominerende i flokken, vil forsøge at æde de svageste. Afbidte halespidser og tæer er de oftest set.